R SPACE 13 f.David Lotrič
Galerija "R - Space"

Kaj je galerija? Je prostor, kjer je na ogled umetnost? Je bela brezlastnostna brezdražljajskost, kjer je glavnina fokusa usmerjena v ogledovanje, občudovanje in konzumiranje umetnosti v njeni najbolj neokrnjeni obliki? Bela kocka, kjer nihče ne moti posvečenega toka, ki se vzpostavi med umetnikom, umetnino in obiskovalcem?

Kaj je galerija? Je prostor, kjer umetnost biva, neodvisen od prostora? Kjer se umetnost zgošča v zidovih, četudi je prostor prazen? Kjer se umetnost šele gradi, skozi mrežo interakcij, miselnih in fizičnih operacij šele postajajoč to, za kar jo imamo?

Galerija R Gallery Space je že tretji projekt neumorne Piere Ravnikar, ki je bila med drugim tudi prva umetniška vodja vizualnega programa v Kinu Šiška, zakrivila pa je tudi DobroVago. Pri arhitekturni zasnovi prostora R-Space je imela odločilno vlogo Maja Stamenković, za celostno grafično podobo pa je poskrbel Rok Mar.

R Gallery Space je majcena bela kocka, kjer so na ogled umetniška dela, in s tem zagotovo pade v prvo kategorijo galerij. Je pa tudi prodajna galerija, je prostor srečevanja in izmenjevanja, ki s svojo lokacijo v središču trikotnika ALUO – Moderna Galerija – Maksi market nezavedno nekaj govori tudi o svoji vlogi v naši mentalni Ljubljani. S tem se kar malce predrzno postavlja tudi v drugo kategorijo galerij. Nekatere so pač lahko oboje.

Piera Ravnikar:

R-space je prostor, ki je bil zasnovan z namenom predstavitve mladih kot tudi že uveljavljenih umetnikov in umetnic iz bližnje regije, hkrati pa ustvarja vez med aktualno likovno produkcijo in širšo skupnostjo. R – space je stičišče sodobne umetnosti in prodajna galerija, ki aktivno in inovativno predstavlja in trži aktualne umetniške formate. Prodajna funkcija galeriji omogoča vnos svežine v domači kuratorski prostor in predstavlja možnost dosega novih javnosti, ki z nakupom umetniških del presegajo ustaljene okvire uveljavljanja in prepoznavanja avtorjev, umetnike pa tako tudi neposredno (finančno) podprejo. Galerija združuje dela, ki pri obiskovalcu vzbudijo radovednost, odpirajo asociacije in sprožajo kreativni dialog – ta pa se nadaljuje z vsakim umetniškim delom, ki zapolni in razgiba naš bivalni prostor.

Napisala: Ajda Bračič

Ime projekta: RAVNIKAR GALLERY SPACE, R — s p a c e
Arhitektura: Maja Stamenkovič
Investitor: Piera Ravnikar
Fotograf: David Lotrič
Lokacija: Prešernova cesta 10, Ljubljana
Leto načrtovanja: 2017
Leto izvedbe: 2017
Površine: 56m2

www.ravnikargallery.space

Mailchimp brez napisa

Povezani članki