ZAPS-Razgledni-stolp-Bovljek-01-7L35K_vizualizacija1-naslovna-1200
Rezultati natečaja: Razgledni stolp Bovljek

Bovljek je manjša vzpetina z nadmorsko višino 695 m, ki se dviga nad Suho krajino na jugu občine Ivančna Gorica. Občina je naročnik javnega natečaja za arhitekturno in konstrukcijsko zasnovo predvidoma okoli 25 m visokega stolpa, s katerim želijo pohodnikom omogočiti poglede po okoliški pokrajini. Natečajna naloga je obsegala poleg stolpa še zasnovo manjšega prostora za shranjevanje in sonaravne ureditve neposredne okolice.

Prvo nagrado je ocenjevalna komisija pod vodstvom prof. Jurija Kobeta podelila rešitvi avtorske skupine, ki jo sestavljajo Mia Crnič, Zala Koleša, Andraž Gorup in Simon Balažič. Kot so zapisali v poročilu komisije, nagrajena zasnova »med vsemi prispelimi izpričuje najbolj izvirno zasnovo, ki učinkovito rešuje zastavljeno nalogo«.

 

1. NAGRADA: elaborat št. 7L35K

Avtorji:
Mia Crnič, univ. dipl. inž. arh.
Zala Koleša, mag. inž. arh. urb.
Andraž Gorup, abs. arh.
Simon Balažič, dipl. inž. grad.

→ Stran elaborata (ZAPS)

 

Iz poročila komisije:

Avtorji vstopajo v obstoječ prostor z namenoma minimalistično zasnovo; stolp z minimalno telesnostjo, lopa v funkcionalnem volumnu, ki se prilagaja raščenemu terenu in minimalno očiščena okolica. Osnovno nosilno konstrukcijo stolpa predstavlja preprosta kovinska vertikala učinkovitega trikotnega prereza palične konstrukcije, okrog katere se s precejšno vehemenco ovija obešeno stopnišče s podesti, ki poglede usmerjajo v različne smeri. S tem elaborat med vsemi prispelimi izpričuje najbolj izvirno zasnovo, ki učinkovito rešuje zastavljeno nalogo. Povsem lesene konstrukcije je funkcionalna lopa z lesenim podom predprostora, kar učinkovito služi druženju ob obdobjih razmočenih tal. Okolica je, sledeč osnovni zamisli projekta, predvsem očiščena, sicer pa puščena v originalnem stanju.

 

2. NAGRADA: elaborat št. SB695

Avtorji:
Studio Sadar, d.o.o.
Jure Sadar, mag. inž. arh.
Danilo Silan, mag. inž. arh.
Elea iC, d.o.o.
Tomaž Strmole, univ. dipl. inž. grad.

Sodelavci, konzultanti, izvedenci:
Žan Pirman, štud. arh.

→ Stran elaborata (ZAPS)

Iz poročila komisije:

Objekt trikotne tlorisne oblike je zasnovan kot jeklena konstrukcija s fasado iz lesenih vertikalnih elementov, ki se proti vrhu zgoščajo. Stopnice se vzpenjajo po robu oboda stolpa s praznim jedrom, ki daje občutek zračnosti. Na podestih so odprtine, ki usmerjajo poglede, sam vrh trikotnika pa je usmerjen proti Triglavu. Inspiracija za tako zasnovo stolpa je gozd oz. drevo s poudarjeno vertikalnostjo – deblom in volumnom krošnje. Stik s tlemi predstavlja AB talna plošča trikotne oblike. Vrh stolpa pa razgledna ploščad na višini 24 m s sediščem. Prostor za shranjevanje je ločen samostojen objekt, prav tako trikotne tlorisne oblike. Prostor za dogodke je umeščen med oba objekta. Tehnologija gradnje ni posebej opisana.

 

PRIZNANJE: elaborat št. AA831

Avtorji:
Matej Gašperič, univ. dipl. inž. arh.
Petra Čoko, mag. inž. arh.
Lana Oblak, mag. inž. arh.
Ana Klofutar, mag. inž. arh.
Sodelavci, konzultanti, izvedenci:
Denis Bojanc, mag. inž. grad.

→ Stran elaborata (ZAPS)

Iz poročila komisije:

Projekt se predstavlja kot sklop doživljajskih elementov, ki ga sestavljajo trije ovalni volumni, ki jih tvorijo plašči iz lesenih letev. Osrednji element je stolp – enovito spiralno stopnišče okrog nosilnega kovinskega jedra, ki je dovolj široko, da se na njem lahko različno zadržujejo obiskovalci, ki skozi ovoj lesenih lamel opazujejo okolico ali se vzpenjajo proti vrhu. Drugi je lopa servisnega skladišča z vodnim rezervarjem za umivanje rok in tretji, suho stranišče z duhovito oblikovanim razgledom v okolico. Projekt predstavlja dosledno oblikovano kompleksno pripoved, ki se iskreno vsaja v naravno okolje. Bi pa po mnenju komisije navzočnost in sidranje sicer logičnih nateznih varovalnih jeklenic kljub malemu volumnu v okolju predstavljalo precejšen tujek, pa tudi izvedbeni zalogaj.

 

PRIZNANJE: elaborat št. CL537

Avtorji:
Multiplan arhitekti d.o.o.
Aleš Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh.
Katja Žlajpah, univ. dipl. inž. arh.
Martina Marčan, mag. inž. arh.
Jože Marinko, univ. dipl. inž. arh.
Viktorija Vitanova, abs. arh.
Sodelavci, konzultanti, izvedenci:
Vladimir Briški, univ. dipl. inž. grad. – gradbene konstrukcije
Aleks Ožbolt, mag. inž. grad. – gradbene konstrukcije
Vladimir Bavdaž, univ. dipl. inž. grad. – ocena investicije

→ Stran elaborata (ZAPS)

Iz poročila komisije:

Objekt gradi svojo pripoved na fini pajkovi mreži prosojne jeklene konstrukcije, v katero je vpeto masivnejše stopnišče stolpa. Zasnova in izvedba same zamisli je zelo učinkovita, pregledna in dosledna. Je pa po mnenju komisije sam volumen nosilne kovinske mreže nekoliko preobsežen in vendarle predstavlja nek vmesni, filtrirni element pogledom v okolico. Sicer funkcionalen podstavek konstrukcije – tudi prostor za shranjevanje – lahko v pričujočem okolju deluje precej robustno in glede velike količine predvidenih zemeljskih del in potrebnega betona tudi izvedbeno zahtevno.

 

NENAGRAJENI ODDANI PROJEKTI 

Elaborat št. 28012

Avtorji:
Benjamin Koren, univ. dipl. inž. arh.
Branko Bakaršič, univ. dipl. inž. grad.

https://zaps.si/natecaji/razgledni-stolp-bovljek-2/28012-2/

 

Elaborat št. EN777

Avtorji:
Nuša Dalla Valle, mag. inž. arh.
Erik Zupančič, univ. dipl. inž. grad.

https://zaps.si/natecaji/razgledni-stolp-bovljek-2/en777/

 

Elaborat št. AS357

Avtorji:
Matjaž Bolčina, univ. dipl. inž. arh.
Ernest Milčinovič, univ. dipl. inž. arh.
Jan Žonta, univ. dipl. inž. arh.
Matjaž Filić, univ. dipl. inž. grad.

https://zaps.si/natecaji/razgledni-stolp-bovljek-2/as357/

 

Elaborat št. MA597

Avtorji:
Dejan Fortuna, univ. dipl. inž. arh.
Matic Ožbolt, univ. dipl. inž. grad.
Samo Mikec, mag. inž. arh.
Gašper Arh, univ. dipl. inž. arh.

https://zaps.si/natecaji/razgledni-stolp-bovljek-2/ma597/

 

Elaborat št. 812JA

Avtorji:
Damjan Bradač, univ. dipl. inž. arh.
Andrej Blatnik, univ. dipl. inž. grad.

https://zaps.si/natecaji/razgledni-stolp-bovljek-2/812ja/

 

Elaborat št. EV249

Avtorji:
a2o2 arhitekti
Žiga Ravnikar, univ. dipl. inž. arh.
Klara Bohinc, mag. inž. arh.
Andraž Keršič, mag. inž. arh.
Eva Senekovič, mag. inž. arh.
Uršula Novak, mag. inž. arh.
Aljoša Potočnik, abs.arh.
Neža Brankovič, mag. inž. arh.
Avtor gradbenih konstrukcij:
Hiša
Robert Korenjak, univ. dipl. inž. grad.

https://zaps.si/natecaji/razgledni-stolp-bovljek-2/ev249/

 

Elaborat št. AF3211

Avtorji:
Andrej Erjavec, univ. dipl. inž. arh.
Marko Hozjan, univ. dipl. inž. grad.

https://zaps.si/natecaji/razgledni-stolp-bovljek-2/af321/

 

Elaborat št. AF2852

Avtorji:
Helena Kovač, univ. dipl. inž. arh.
Stane Udovč, univ. dipl. inž. grad.
Peter Kovač, mag. inž. arh.
Gregor Udovč, mag. inž. grad.
Manca Šavs, mag. inž. arh.
Adrijan Vrečun, štud. grad.

https://zaps.si/natecaji/razgledni-stolp-bovljek-2/af285/

 

Elaborat št. SP6933

Avtorji:
Uroš Babnik, univ. dipl. inž. arh.
Rok Lovšin, mag. inž. arh.
Bruno Dujič, univ. dipl. inž. grad.
Blaž Kocina, univ. dipl. inž. grad.

https://zaps.si/natecaji/razgledni-stolp-bovljek-2/sp693/

 

Elaborat št. 992TG4

Avtorji:
STRIP LAB
asist. Vid de Gleria, univ. dipl. inž. arh.
asist. Jure Henigsman, mag. inž. arh.
Žan Ketiš, štud. arh.
Manca Starman, mag. inž. arh.
Saša Štuhec, mag. inž. arh.
CBD d.o.o.
Jurij Jančar, univ. dipl. inž. grad.
Aleksander Felc, mag. inž. grad.

https://zaps.si/natecaji/razgledni-stolp-bovljek-2/992tg/

 

Elaborat št. 069505

Avtorji:
ATELJE OSTAN PAVLIN d.o.o.
Aleksander Ostan, univ. dipl. inž. arh.
Nataša Pavlin, univ. dipl. inž. arh.
INŽENIRING BIRO ARMATURA d.o.o.
Uroš Žvan, univ. dipl. inž. grad.

https://zaps.si/natecaji/razgledni-stolp-bovljek-2/06950-2/

 

Elaborat št. BO7207

Avtorji:
Valentin Gorenčič, univ. dipl. inž. arh.
Marjan Čamernik, univ. dipl. inž. grad.

https://zaps.si/natecaji/razgledni-stolp-bovljek-2/bo720/

 

Elaborat št. 50VL78

Avtorji:
Medprostor
Rok Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh.
Jerneja Fischer Knap, univ. dipl. inž. arh.
Samo Mlakar, univ. dipl. inž. arh.
Sanja Daljavec, mag. inž. arh.
Neža Pezdirc, mag. inž. arh.
Matija Nahtigal, mag. inž. arh.
Danijel Tejić, mag. inž. arh.
Hiša Niša
mag. Tomaž Habič, univ. dipl. inž. grad.
Miha Blatnik, mag. inž. grad.

https://zaps.si/natecaji/razgledni-stolp-bovljek-2/50vl7/

 

Elaborat št. DS961

Avtorji:
Radivoj Mohorič, mag. inž. arh.
Mitja Kopušar, univ. dipl. inž. grad.
Nace Mohorič, mag. inž. arh.

https://zaps.si/natecaji/razgledni-stolp-bovljek-2/ds961/

 

Predmet natečaja: Javni, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Razgledni stolp Bovljek
Naročnik: Občina Ivančna Gorica
Rok oddaje: 21. 9. 2023

Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:
Nagradno-odškodninski sklad:
1. nagrada 8000 EUR
2. nagrada 6400 EUR
3. nagrada 4800 EUR
tri priznanja po 2400 EUR
štiri odškodnin po 800 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada: 26.400 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada: 3200 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 4 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža. Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Ocenjevalna komisija:
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): prof. Jurij Kobe, univ. dipl. inž. arh.
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): Tomaž Smole, podžupan Občine Ivančna Gorica
Član (naročnik): Simon Kastelic, vodja oddelka za investicije
Članica (naročnik): Marjetka Špendal, univ. dipl. inž. arh.
Član (IZS): dr. Peter Kante, univ. dipl. inž. grad.
Namestnica članov (naročnik): Maja Lampret, direktorica ZKT Prijetno domače Ivančna Gorica
Namestnik članov (ZAPS): Urban Švegl, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Poročevalka A: Damjana Zaviršek Hudnik, univ. dipl. inž. arh.
Izvedenec za konstrukcijo in investicijo:
Aljoša Klobučar, univ. dipl. inž. grad.
Skrbnica natečaja: Katja Ševerkar, univ. dipl. inž. arh.
Pomočnica skrbnice natečaja: mag. Irena Andrejašič Troha, univ. dipl. inž. grad.

*

Vsebine, ki jih objavljamo na spletu, so drugačne od vsebin v tiskani reviji. Revija in splet imata ločeni uredniški zasnovi. Z naročilom revije podprete oboje, spletne in tiskane vsebine, in omogočite Outsiderjevo ustvarjanje na različnih kanalih. 

Naročite se lahko v spletni trgovini ali pa nam pišite na: [email protected]

Hvala!

Mailchimp brez napisa

Povezani članki