damping-zaps.-2jpg
Matevž Granda: Skupščina ZAPS podprla damping

Aktualna številka revije Outsider #17 je posvečena delu, s posebnim poglavjem o delu v arhitekturi. Delo v arhitekturi ima problem: cene storitev so prenizke, posledično biroji ne morejo zaposlovati in večina arhitektov dela za nizko plačo in je prepuščena prekarnemu delu. V tem poglavju različni pisci razmišljamo tudi o možnih rešitvah. Opozorila, da zbornica za arhitekturo (ZAPS) naredi premalo za reševanje tega problema, so večkrat izrečene.

Arhitekti pogosto pogledujemo k pravnikom, ki imajo tarifne cenike in se jih vsi držijo. Kaj takega je menda v arhitekturi nemogoče, ker EU zahteva, da cene arhitekturnih storitev niso regulirane, ampak naj jih oblikuje trg. Tako se zdi, da smo obtičali v birokratski luknji.

Možnost spremembe

Pa vendar se je zasvetil žarek svetlobe. Trenutni v. d. predsednika ZAPS, arhitekt Tomaž Krištof, je uspel pri Ministrstvu za okolje prostor izpogajati prepoved ponujanja dampinških cen. Pogajanja so trajala 3 mesece. To je bila velika zmaga za ZAPS in arhitekte, saj bi lahko predstavljala prvi korak k ureditvi razmer na trgu projektantskih storitev.

Prepoved bi se zapisala v disciplinski pravilnik, kar pomeni, da bi bilo ponujanje dampinških cen ali sprejem dela za dampinško ceno disciplinska kršitev člana zbornice. Skrajna posledica bi lahko bila izguba licence.

Prepoved bi se glasila: »Član ZAPS ali kandidat stori disciplinsko kršitev …, če sam ali njegov poslovni subjekt ponudi ali sprejme delo za plačilo, s katerim ob upoštevanju vseh veljavnih obveznosti ni moč pokriti stroškov izvedbe tega dela.« Z Arhigramom bi bilo izračunano minimalno število delovnih ur, oz. minimalna cena. Metodologija izračuna minimalnih cen je potrjena tudi z vladnim dokumentom: http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Priporocila/Smernice_AI_storitve_1.0.pdf

Sliši se kot dobra novica, najbrž pa v pogojniku uporabljenem v tem poročanju čutite, da se je nekje zalomilo. In res se je zalomilo na skupščini ZAPS, dne 23. 4. Vse bo ostalo tako, kot je bilo.

Vir: Outsider #17, anketa o delu v arhitekturi, 625 sodelujočih arhitektov

Vse bo ostalo tako, kot je bilo

Namreč: za vpis prepovedi v disciplinski pravilnik bi morala skupščina ZAPS sprejeti spremembo z dvotretjinsko večino vseh 33 članov (ne samo prisotnih), kar pomeni, da bi moralo glasovati ZA 22 članov skupščine. Prisotnih je bilo 23 članov, ZA jih je glasovalo 20, proti ali vzdržani pa so bili trije. Kje je bilo ob tako  pomembnem vprašanju  ostalih 11 izvoljenih  predstavnikov skupščine?

Vsak ima pravico glasovati po svoji vesti in prepričanjih. Vendar pa se ob tako pomembni odločitvi, kot je bila ta, upravičeno lahko vprašamo, zakaj so ti trije člani glasovali proti oz. so se vzdržali? Ker je glasovanje javno, vemo, kdo to so: Viljem Fabčič, Ines Kos in Jana Bavdaž, vsi trije iz Društva arhitektov Primorske.

Populizem

Trenutno so v teku volitve ZAPS. Člani lahko glasovnice oddamo do 13. 5. 2019. Kandidata sta dva: zgoraj omenjeni Viljem Fabčič in trenutni v.d. Tomaž Krištof. Upam, da glasovanje proti ni bilo del volilne kampanje? Upam, da niso bili osebni interesi kandidata v škodo celotni stroki (ne samo članom ZAPS, ampak tudi preštevilnim mladim prekarnim arhitektom). Zelo bomo veseli pojasnil.

V predvolilnem programu Viljema Fabčiča lahko preberemo, da se zavzema, da bi bil » … standard arhitekta primerljiv s standardom zdravnika.« https://www.zaps.si/img/admin/file/Volitve%202019/volilni_program_VF.pdf

Ob 1. maju, prazniku dela, vas žal ne moremo razveseliti z dobro novico, lahko pa vas opomnimo, da si bo boljše pogoje dela v arhitekturi treba še izboriti.

Napisal: Matevž Granda

Več o delu v arhitekturi TUKAJ.

Mailchimp brez napisa

Povezani članki