sono_hotel-soča_bovec
SoNo arhitekti: Športni hotel Soča

Središču največjega turističnega kraja v bovški kotlini, pod prepoznavnim obrisom visokogorja, je v preteklem letu nov arhitekturni pečat dodal Hotel Soča, ki so ga načrtovali v studiu SoNo arhitekti.Podobo hotela narekujeta tako odziv na okolico kot oblika zemljišča. Dve podolgovati lameli pravokotne oblike sta postavljeni ob zahodno in vzhodno parcelno mejo. Zunanjost zaznamujejo izbrani toni sivine in odsevi alpske okolice v velikih steklenih površinah, pri katerih še posebno izstopa vrh Svinjak.Izhodišče zasnove je armiranobetonska konstrukcija z dvokapno streho, katere naklon se vzdolž objekta spreminja. Pritlično etažo opredeljuje podstavek v temni barvi. Izbrana fasadna obloga je v tem primeru tankoslojni omet z grobim videzom, zgornji etaži pa sta obdani s ponavljajočimi se vertikalnimi lesenimi lamelami, ki jih prekinjajo trikotne niše, obdane s pločevino temnejše barve. Leseni elementi so termično obdelani in premazani z zaščitnimi oljnimi nanosi, ki bodo skrbeli za enakomerno sivenje lesa skozi čas. Objekt je bil načrtovan tudi z mislijo na racionalizacijo porabe in izkoriščanje obnovljivih virov energije. Tako toplotna kot hladilna energija se v objektu pripravljata z dvema toplotnima črpalkama zrak/voda.V prvem in drugem nadstropju se v lamelah nizajo hotelske sobe s sodobno tlorisno zasnovo. V vsaki etaži je deset sob, skupno jih je tako dvajset. V stičišču obeh volumnov je zasnovan večji odprti prostor, v katerem se tvori program, navezan na avlo, ki se prostorsko odpira v višino. V pritličju se izmenjujejo prostori, ki se programsko glede na smeri dostopanja nizajo od javnih do zasebnih vsebin, kletni prostori pa so namenjeni skladiščenju in inštalacijam. V mansardni etaži, ki jo oblikovno določa trokapna strešina, je program, namenjen gostom hotela. Vključuje fitnes, spa s servisnimi prostori in zunanjo teraso.Arhitekti ob oblikovni zasnovi novega hotela izpostavljajo navezavo na sosednji hotel Kanin iz zgodnjih sedemdesetih let (delo arhitekta Janeza Lajovca) in na princip sobivanja novega volumna z okoliškimi stavbami v Bovcu. Razgibanost strešin videzu objekta dodaja dinamiko in ponazarja okoliške vrhove, s katerih je hotel Soča tudi viden.

 

Ime projekta: Športni hotel Soča
Avtor projekta: SoNo arhitekti (Edvard Blažko, Marko Volk, Nina Tešanović, Nejc Batistič, Samo Radinja)
Investitor: Soča rafting d.o.o.
Fotograf: Miran Kambič

Lokacija: Bovec

Leto načrtovanja: 2017
Leto izvedbe: 2020

Površine (neto):
Klet (m2): 156
Pritličje (m2): 571
1. nadstropje (m2): 447
2. nadstropje (m2): 447
Mansarda (m2): 98
Parcela (m2): 2710
Pozidana površina (m2): 640

Projektanti:
– Gradbene konstrukcije: SPS Jan Pajer
– Elektro instalacije: Biro Lovšin
– Strojne napeljave: Simep

Izvajalci:
Glavni izvajalec gradbeno obrtniških del:  SGP ZIDGRAD Idrija
Nadzornik: Branko Uršič (Elektrograd, gradbeni nadzor)

Notranja oprema:
Sebena, kreativno mizarstvo (notranja oprema)
Rolich Trieste (keramika, armature)
Intra Lighting (svetila)
Okna (Reflex)

Zunanja ureditev: Žurbi (urbana oprema)

Dobavitelji gradbenih materialov:
Prefa (strešna kritina – material)
STO (omet – material)
Krovstvo in kleparstvo Kramaršič (fasada in streha – izvajalec)

Dobavitelja hišne tehnike:
Elektron d.o.o. Most na Soči (el.inst.)
Instalacije Furlan (strojne inst.)

 

Pripravila: Manca Košir

Podprite Outsider z naročilom!

Mailchimp brez napisa

Povezani članki