00
Struktura neskončnosti

V petek 8. septembra ob sedmih zvečer bo v Lamutovem likovnem salonu Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki otvoritev fotografske razstave krajinske arhitektke Ane Kučan. Razstava z naslovom Struktura neskončnosti skozi v fotografijah zamrznjene prizore Versaillskega parka vpeljuje avtoričino raziskovanje krajinskoarhitekturno in politično verjetno najbolj vplivne oblikovane narave v Zahodnem svetu. Na videz neskončne aleje in regulacijske poteze, v duhu francoskega racionalizma skrbno odmerjeno razmerje med naravo in kulturo ter obrezano rastlinje sestavljajo zgodovinsko gledališče absolutizma, obenem pa segajo izven svoje specifičnosti v nikoli dokončano pripoved o razmerju med Naravo in Kulturo.

“Versaillski vrt, tako zelo vpotegnjen v unikatnost svojega historičnega trenutka, ki ga je omogočil v spletu unikatnih okoliščin, obenem sega k času, ki je izven časa. Sijajne fotografije Ane Kučan, narejene s prodornim očesom vrhunske krajinske arhitektke, postavljajo pred nas vso nenavadnost in čarobnost tega objekta. Pred nami razgrinjajo dvojnost tega heterotopičnega prostora, njegovo materialnost in sublimnost v enem, njegovo historično in transhistorično razsežnost, njegov upočasnjeni čas, njegovo sublimnost, narejeno v kraljevo slavo, a segajočo preko vseh oblastnih kalkulacij, njegovo iluzorično prezenco, onirično in fantazmatsko, a vendar tako zelo čutno in prisotno, obenem zavito v meglo in do kraja distinktno.”

(iz spremnega besedila Mladena Dolarja)

Razstava in nedavno izdana knjiga Portret srečnega človeka sestavljata pri nas redek in dragocen prispevek k zgodovini krajinske arhitekture. Zgodba kraljevega vrtnarja Andréja Le Nôtra (danes bi ga zaradi inženirskih in arhitekturnih kompetenc povsem upravičeno označili za krajinskega arhitekta avant la lettre) je obenem uvertura v kompleksen ter nenehno spreminjajoč se odnos med modernim subjektom in naravo. Razstava in knjiga skupaj sestavljata nekakšno uverturo k vprašanju, ali je vrt danes še lahko prispodoba – po besedah Ane Kučan je ravno ta potencial ključna porivna sila za reševanje tudi povsem pragmatičnih sodobnih okoljskih in krajinskih problemov.

Celoletna naročnina

Mailchimp brez napisa

Povezani članki