01_Svet_Vmes_Artros_Reha_8447963_72 (4)
Studio za fizioterapijo

Svet vmes so oblikovali fleksibilen prostor, ki omogoča različne možnosti uporabe, vsakič pa omogoča dobro počutje. Površino salona oblikujejo trije škatlasti volumni iz lesa, ki so namenjeni recepciji, garderobi ter skladiščenju.

Zanimiva je igra kontrastov, ki se odvija na več nivojih; polno – prazno v zasnovi in leseni ovoj, vstavljen v hladen, generičen poslovni ambient v izvedbi.

Posebnost projekta je v fleksibilnosti zasnove, ki omogoča različne načine uporabe. Fleksibilnost je v arhitekturni zasnovi pogosto zaželjena s strani naročnikov in sodobna tehnologija (za pravo ceno) fleksibilnost omogoča tudi v realizaciji. Od uporabnikov je odvisno, v kolikšni meri bodo predvidene možnosti tudi izkoriščane.

Svet vmes:

Pri oblikovanju interjera za potrebe fizioterapevtske dejavnosti smo sledili  trem izhodiščem. Z zasnovo je treba zagotavljati fleksibilnost in raznolikost prostora za različne možnosti uporabe, ne da bi pri tem trpela zasebnost strank in uslužbencev. To smo rešili s pomočjo premičnih panelov. Sekundarni volumni so kompaktni in vsebujejo servisne funkcije fizioterapevtske dejavnosti, kot so garderoba, skladišče rekvizitov, sedal­ne niše, omare za premične fizioterapevtske aparature …  Z uporabo transparentnih materialov zagotavljamo direktno ali posredno naravne osvetlitev vseh delov­nih mest.

Osnovna ideja izhaja iz linijske delitve prostora v izmenjujočem se ritmu polno – prazno. Polno je sinonim za kompakten volumen, kjer so nameščene vse sekundarne funkcije, ki podpirajo primarno de­javnost – fizioterapijo. Interier je zasnovan tako, da se preko vhodnega parterja, kjer se nahaja receptorsko mesto in čakalnica, dostopa do vseh ordinacij neposredno. Zasnovani sta dve večji ambulanti, ki se lahko združita v eno skupno, ter ena manjša, specialistično orientirana ordinacija za delo z laserjem.  Prostori se medsebojno povezujejo preko zložljive predelne stene, preko drsnih vrat ali s prehodih skozi osrednji volumen skladišč. Glede na potrebe uporabnikov, se prostori med seboj združujejo v večje enote.

Vsak kompakten volumen je zasnovan tako, da so na enem mestu združene vse omare in odlagalne površine za terapevtske rekvi­zite in aparature, garderobne omarice, sedalne niše za čakajoče­ga, receptorsko mesto…. Prehodi skozi volumen se obojestransko zapirajo s krilnimi vrati, kar v vsakem prehodu ustvarja prehodno garderobno sobo z neposrednim dostopom do garderobnih omaric. Niz omaric vzdolž okenskega parapeta je namenjen hrambi rekvi­zitov v zabojnikih na kolesih ali v predalniku na kolesih.

 

Ime projekta: Trije kontejnerji, Studio za fizioterapijo

Avtor projekta: SVET VMES, Jure Hrovat, Ana Kosi, Ana Kreč, Katja Paternoster

Investitor: ARTROS REHA, d.o.o.

Fotograf: Matevž Paternoster

Lokacija: Ljubljana, Slovenija

Leto načrtovanja: 2016

Leto izvedbe: 2016

Površine:103 m2

 

https://outsider.si/kontakt/

PROSTOR SREČEVANJ

Mailchimp brez napisa

Povezani članki