Styria-Intera-Ptuj-M_LOZAR_TPP_DSC_7744-H-1200px
Styria: Tehnološki park Intera na Ptuju

Arhitekti pisarne Styria so na Ptuju za potrebe novega tehnološkega parka prenovili stavbo nekdanjega oficirskega paviljona opuščene vojašnice in jo dopolnili s sodobno dozidavo.

Stavba se nahaja ob vznožju grajske vzpetine severozahodno od starega jedra mesta Ptuj, na v preteklosti varovanem območju vojaškega kompleksa, ki se danes postopoma spreminja v območje centralnih dejavnosti. Znotraj območja so tako že prenovili večino stavb in jih namenili (pol)javnemu programu: tu delujejo Elektro in računalniška šola Ptuj, Visoka šola na Ptuju, Zgodovinski arhiv Ptuj in drugi.

Stavbno zemljišče predstavlja severovzhodni vogal parka znotraj nekdanje Pionirske vojašnice na Vičavi in pomeni zahodno ločnico med mestom in njegovim predmestjem. V neposredni bližini nekdanjega oficirskega paviljona iz začetka 20. stoletja, ki je bil pred prenovo v propadajočem stanju, stoji več dreves, največji pečat pa vrtu daje stoletna platana.

Historična stavba leži na arheološko pomembnem območju v bližini Ptujskega gradu, ki je kulturni spomenik državnega pomena, zato je bila posebna pozornost namenjena sodelovanju s konservatorji in arheologi, ki so med prenovo naleteli na številna arheološka odkritja. V kleti zgradbe so bili tako pod prvotnim tlakom odkriti mogočni, več kot dva metra debeli zidovi nekdanje rimske monumentalne zgradbe, ki je morda služila kot obrambni stolp, pa tudi številni ostanki lončenine, novci in nakit.

V stavbo je umeščen tehnološki park inovativnih podjetij, ki delujejo na področju naprednih informacijskih tehnologij. Arhitekti so skladno z novo funkcijo pri zasnovi upoštevali več kriterijev, kot so izraba naravnih virov, naravna osvetlitev, stimulativnost in prostorska dinamičnost delovnega okolja, prilagodljiv ambient ter socialna aktivnost zaposlenih.

Zaradi novih potreb so arhitekti zasnovali sodoben volumen v steklu in fasadnih panelih. S stavbo in vrtom ga povezuje linijski prostorski element, ki se vije po terenu, zaobjame platano, se dvigne in prelamlja ter ob tem prevzema vloge opornega zidu, stebra, preklade, klopi in ograje. Vrtno ureditev z novimi zasaditvami dopolnjujejo plošče in klopi iz brušenega betona; ta tvori tudi podstavek novega prizidka.

»Poseg, ki obsega ohranitev prvin stavbne dediščine in v vrtno kompozicijo vpet sodobni prizidek, je tako oblikovno kot funkcionalno zaokrožena celota. Pomemben del kompozicije predstavlja platana na zahodnem robu, ki ji sodoben prizidek namenja ustrezno oblikovno protiutež in ravnotežje,« svojo zasnovo povzamejo arhitekti.

 

Tloris situacije
Shema koncepta
Tloris pritličja
Tloris nadstropja
Pionirska vojašnica na Vičavi, zgrajena med letoma 1903 in 1905 (vir: SI_ZAP/0219, Zbirka razglednic).
Stavba pred prenovo (foto: Slavica Pičerko Peklar, vir: Večer)

 

Ime projekta: Rekonstrukcija in prizidava upravne stavbe nekdanje Vojašnice Ptuj
Avtorja projekta: David Mišič, Sašo Žolek
Investitor: Intera Ptuj
Lokacija: Vičava 1, 2250 Ptuj

Leto načrtovanja: 2019
Leto izvedbe: 2022

Skupna površina: 904,52 m²
Klet: 251 m²
Pritličje: 520 m²
Podstrešje: 230 m²
Parcela: 1918 m²
Pozidana površina: 545 m²

Projektanti:
Arhitektura: Styria Arhitektura d.o.o.
Krajinska arhitektura: Sara Peternel s.p. 
Gradbene konstrukcije: GRANT d.o.o., Domen Gradišnik
Elektro instalacije: Enerko d.o.o., Ervin Kreitner
Strojne napeljave: Boštjan Mihurko s.p.

Glavni izvajalec gradbeno-obrtniških del: Blisk Bona

Fotograf: Matej Lozar

Vsebine, ki jih objavljamo na spletu, so povsem drugačne od vsebin v tiskani reviji. Revija in splet imata ločeni uredniški zasnovi. Z naročilom revije podprete oboje, spletne in tiskane vsebine, in mogočite Outsiderjevo ustvarjanje na različnih kanalih. 

Naročite se lahko v spletni trgovini (povezava) ali pa nam pišite na: [email protected]

Hvala.

Mailchimp brez napisa

Povezani članki