Untitled-1
Blaž Šenica: Tabor Narodnega doma v Premanturi

Na skrajnem jugu Istre, tik nad konico rta Kamenjak leži majhen kraj po imenu Premantura, pod borovci v njegovi neposredni bližini pa ima že od leta 1960 tabor športno društvo Narodni dom. Tabor najstarejšega slovenskega športnega društva je prvih sedem let najemal zemljišče, leta 1967 pa se je preselil na lastno lokacijo, kjer stoji še danes. Že od samega začetka življenje v taboru temelji na vrednotah medsebojnega sodelovanja, reda, discipline, zdravja (zdrav duh v zdravem telesu), kolektivnega bivanja in odgovornosti, v skladu s katerimi se je razvijal tudi prostor. Taborjenje se je skozi leta sicer spreminjalo in prilagajalo družbenim razmeram, a ne za ceno lastne logike in osnovnih načel, ki ohranjajo heterotopični značaj tabora.

Tabor leži na padajočem terenu, ki z rahlim naklonom pada proti morju. V poletnih mesecih ga zaznamuje prijeten vonj po borovcih, ki danes prekrivajo celotno območje. Prostorsko ga lahko razdelimo na tri dele; glavni, ki leži najvišje in vsebuje servisne ter skupne prostore, kot tudi večji del šotorov, srednji, z nekaj manj šotori in najnižji, preko katerega se prehaja proti morju. Prostorska organizacija, ki se je postopno razvija od leta 1967, ustvarja pester nabor ambientov in ponuja različne prostorske situacije. Že sam prihod v tabor skozi glavni vhod se ne zgodi brez dramaturškega obrata. Vstopa se na zgornji strani, kjer stoji večji zidan objekt, ki zastira pogled na preostanek tabora. Pot vodi vzdolž stavbe, na koncu katere se na desni strani razkrije pogled na celoten zgornji del in glavna prostorska os, ki območje deli na dva dela.

V prvem je osnovna in najbolj zasebna enota šotor, ki po navadi nudi zatočišče dvema, največ pa trem osebam. Organska razporeditev med šotori ustvarja majhne piazzette, ki so včasih opremljene z mizo in klopmi ter tako nudijo zunanji dnevni prostor manjšemu številu taborečih. Ti nekakšni mali trgi se navezujejo na večje skupne prostore in postopno prehajajo proti zbornem mestu, ki predstavlja prostorsko in skupnostno središče tabora. Tam se odvijajo vsakodnevni zbori, ki so ključen gradnik kolektivnega bivanja. V samem središču zbornega mesta, ob zastavi se nahaja »gong«, ki je sestavljen iz starega tulca topovskega naboja in glasno oznanja začetek kolektivnih ritualov, kot so jutranje zbujanje, obroki, aktivnosti ali raznorazni dogodki. Ta kolektivna udejstvovanja se praviloma izvajajo v drugem delu tabora.


V tem delu se nahajajo vsi zidani objekti, ki nudijo prostorsko in infrastrukturno podporo. Vzdolž zgornje meje, tik ob vhodu leži največji, ki s svojo maso zakriva dogajanje pred radovednimi pogledi mimoidočih. V njem so skladišče, kuhinja in jedilnica. Jedilnica se odpira na nižje ležeče plesišče, ki je središče večernega dogajanja. Pod plesiščem so mize za namizni tenis, na prehodu v spodnji del pa sanitarije. V zgornjem vogalu tabora, zraven jedilnice se nahaja klubska soba z bifejem, kjer se taboreči pred žgočim soncem lahko zatečejo pod veličastno pergolo.

Nekje na prehodu med tema raznolikima deloma tabora se nahajajo tuši in dve fontani. Ti dve fontani sta glavni vir vode, pri katerem se taboreči srečujejo med raznolikimi dnevnimi opravili, kot so umivanje, pranje ali pitje. Oblikovani sta tako, da se sredi krožnega betonskega korita dviga šop pip, ki se stegujejo v vse smeri in tako soočajo naključne uporabnike fontane. Tako sta prav ti dve fontani ključni za situacijsko in prostorsko povezanost tabora. Spontana srečanja, ki se slej kot prej pripetijo med vsemi taborečimi, ne glede na to v katerem delu tabora imajo šotor, kje je njihovo mesto v jedilnici, ali kje stojijo med vsakodnevnim zborom, jih povezujejo in tako postavljajo temelje skupnosti, ki se nato uresničuje na skupnih zborih, obrokih, plesih in drugih aktivnosti.
Tabor Narodnega doma v Premanturi lahko služi kot navdih za oblikovanje mest, sosesk, trgov, stanovanjskih kompleksov, ali drugih prostorov skupnosti. Prostorska zasnova ponuja pester nabor prostorov druženja in kolektivnega delovanja, a ključni so prav spontani trenutki, ki tako skupnostno bivanje šele omogočajo.

Podprite Outsider z naročilom!

Mailchimp brez napisa

Povezani članki