projekt-ng-bazen-urbani-park-slovenj-gradec-KAB7349-2302-web
Teja Savelli, Tine Kljun: Kopališče in urbani park Slovenj Gradec

V Slovenj Gradcu so med vzhodno mestno obvoznico in reko Mislinjo v sklopu ureditve urbanega športnega parka zgradili nov kopališki kompleks z letnim in zimskim bazenom. Pod projekt sta se podpisala arhitekta Teja Savelli in Tine Kljun iz pisarne Projekt d.d. Nova Gorica.

Prostor med vzhodno obvoznico in Mislinjo predstavlja poslovno obrobje Slovenj Gradca, kjer so mesto našle različne obrtne in trgovske dejavnosti. Urbani park je umeščen v klinasto ožino severno od nakupovalnega središča, kjer je od leta 1938 že stalo letno kopališče. Urbanistična mreža novega bazenskega kompleksa je ohlapno poravnana s šolo in športno dvorano na drugem bregu reke, kar tudi glede na poplavne karte zagotavlja optimalni izkoristek parcele.

Celoto ureditve tvorijo kopališki kompleks s stavbo zimskega bazena in zunanjo kopališko ploščadjo na njeni južni strani, severno od njega pa urbani park, ki omogoča raznovrstno aktivno preživljanje prostega časa. Vsi deli parka so medsebojno povezani z glavno vstopno ploščadjo, ki je vezana na brv čez Mislinjo.

Stavba zimskega bazena je delno vkopana in dvignjena na podstavek – ta jo ščiti pred poplavami, obenem pa ohranja idejo predhodnega letnega kopališča, ki je bil prav tako postavljen na manjšo vzpetino. V celoti zastekljeni nadzemni volumen poslopja deluje kot ogledalo okoliški zeleni pokrajini. Arhitekturna zasnova zimskega bazena je racionalna in jo v veliki meri narekuje kopališki program z organizacijo funkcionalnih celot in drugimi specifičnimi zahtevami. Stavba tlorisno pravilne pravokotne oblike je tako funkcionalno zasnovana iz dveh delov, ločenih po etažah: delno vkopano pritličje vsebuje vse servisne in tehnične prostore, garderobe in spremljevalne programom, nadstropje pa obsega glavno avlo, otroški in plavalni bazen ter po obodu nanizane spremljevalne prostore. Otroški in plavalni bazen sta prav tako urejena na ploščadi letnega kopališča.

Racionalnost funkcionalne zasnove je razvidna tudi v materialu: osnovna konstrukcija je armiranobetonska, strešna konstrukcija lesena, fasadna podkonstrukcija jeklena, vidnim konstrukcijskim elementom pa se pridružujejo obsežne zasteklitve, keramične obloge in drugi funkcionalni materiali.

Vstopna ploščad ima urejeno dostopno klančino in je urejena kot trg s stopniščnimi tribunami. Odprti prostor urbanega parka na severu je zasnovan kot preplet parkovnih in rekreacijskih elementov: od juga proti severu se vrstijo skate park, dva umetna plezalna balvana, fitnes na prostem in grbinasti kolesarski poligon (pump track), med njimi pa se vije sprehajalna pot s klopcami za posedanje, tribunami in točkami za počitek.

Situacija
Tloris pritličja
Tloris nadstropja
Vzdolžni prerez
Prečni prerez

 

Ime projekta: Kopališče in urbani park Slovenj Gradec
Avtorja projekta: Teja Savelli, Tine Kljun (Projekt d.d. Nova Gorica)
Investitor: Mestna občina Slovenj Gradec
Lokacija: Slovenj Gradec

Leto načrtovanja: 2018
Leto izvedbe: 2022

Površine skupaj: 3909,88 m²

Projektanti: Teja Savelli, Tine Kljun, Tinkara Kodelja, Miha Rijavec (Projekt d.d. Nova Gorica)
Krajinska arhitektura: Teja Savelli, Tine Kljun (Projekt d.d. Nova Gorica)
Gradbene konstrukcije: Vilko Šuligoj
Elektro inštalacije: Primož Poje (Avelisd.o.o.)
Strojne napeljave: Vojko Brelih (Klimaterm Projektd.o.o.)

Izvajalci:
Glavni izvajalec gradbeno-obrtniških del: Kolektor Kolingd.o.o.
Inštalacije: Kolektor Kolingd.o.o.
Notranja oprema: Škerjanc Shopd.o.o.
Zunanja ureditev: Kolektor Kolingd.o.o.

Foto: Miran Kambič, arhiv avtorjev projekta

*

Vsebine, ki jih objavljamo na spletu, so drugačne od vsebin v tiskani reviji. Revija in splet imata ločeni uredniški zasnovi. Z naročilom revije podprete oboje, spletne in tiskane vsebine, in omogočite Outsiderjevo ustvarjanje na različnih kanalih. 

Naročite se lahko v spletni trgovini ali pa nam pišite na: [email protected]

Hvala!

 

Mailchimp brez napisa

Povezani članki