00
ZAKLJUČNA OKROGLA MIZA O SLOVENSKI ARHITEKTURNI POLITIKI

Jutri, v torek 4. oktobra, bo ob 14h v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Fužinskem gradu v Ljubljani potekala okrogla miza »Arhitektura za ljudi«, zaključni del javne razprave o arhitekturni politiki Republike Slovenije. O predlogu arhitekturne politike, ki je bila predstavljena avgusta, smo na spletnih straneh Outsider že poročali.

1

Ministrstvo za kulturo k udeležbi vabi vse predstavnike strokovne javnosti in vse zainteresirane, ki se dnevno srečujejo z vprašanjem prostora in gradnje. Razprava se bo osredotočila predvsem na ključna vprašanja, ki so bila izpostavljena v času zbiranja pripomb na osnutek in dodatno izpostavila posamezne cilje politike. Okroglo mizo bo odprl minister za kulturo Anton Peršak, vodil jo bo direktor MAO in recenzent arhitekturne politike Matevž Čelik, na njej pa bodo sodelovali tudi predstavniki strokovne komisije, koordinatorka politike Barbara Žižič in drugi predstavniki strokovne javnosti.

4

Za uspeh prostorske in arhitekturne politike v prihodnosti je bolj kot popolna enotnost mnenj nujna čim večja participacija vseh vpletenih – tako strokovne kot tudi laične javnosti, ki bi razpravo ohranjali živo tudi po zaključku oblikovanja politične strategije, obenem pa bi bili sposobni oblikovanja glavnih prioritet slovenske arhitekturne politike.

Vabljeni!

Mailchimp brez napisa

Povezani članki