01_
2. NAGRADA NATEČAJA ZA REGIJSKI REŠEVALNI CENTER RADOVLJICA

Pred kratkim smo tukaj objavili zmagovalno rešitev natečaja za regijski reševalni center Radovljica.

Tokrat objavljamo še drugo nagrajeni projekt avtorjev: Ambrož Bartol, Dominik Košak, Miha Munda, Rok Staudacher in Matevž Zalar.

Zaključno poročilo je tukaj.

01_Obvezen pogled

Iz poročila: Komisija ocenjuje kot pozitivno izredno jasno prepoznavno razporeditev stavbnih mas, kar elaborat doseže tudi z umestitvijo večine parkirišč v kletno etažo. Hkrati pa to povzroča funkcionalne probleme, zlasti za program prostovoljnega gasilskega društva, saj so poti prostovoljnih gasilcev v primeru intervencije (pre)dolge. Lociranje stolpa na območje K1 ni utemeljeno oz. upravičeno. Arhitekturna zasnova je jasna in enostavna. Kompaktna zasnova kompleksa je ugodna z vidika manjšega poseganja v obstoječe zelene, stavbne in kmetijske površine in večji distanci do Volčevega hriba. Razmestitev in orientacija objektov v najmanjši možni meri slabša pogoje obstoječim stanovanjskim objektom, center je obravnavan kot vezni člen med mestom in kulturno krajino. Osrednji odprti prostor (na katerem je omogočena intervencija) se navezuje na odprti prostor na jugu, kar daje možnost njegove razširitve v primeru večjih prireditev. Kakovost zasnove zvišuje predvidena kolesarska steza in pešpot, ki omogoča dostop do Volčevega hriba.

02_pogled skozi zivico

 

04_pogled na ploscad

Garaža za službena vozila policije v pritličju objekta ni funkcionalna pri hkratnem izvozu in uvozu vozil. Organizacija zunanjih manipulativnih površin je racionalna, takšna je tudi zasnova objektov. Izvedba parkirne garaže pod zemljo predstavlja resno oviro pri doseganju želene etapnosti izgradnje.

sirsa situacija

 

Situacija

 

 

Mailchimp brez napisa

Povezani članki