PLAKAT_1_PRINT
Natečaj Rakova jelša

Javni stanovanjski sklad MOL in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije sta marca 2017 razpisala natečaj za gradnjo socialnih stanovanj na Rakovi jelši v Ljubljani. V preteklih letih je občina Ljubljana z nekaterimi infrastrukturnimi projekti, kot je izgradnja kanalizacije, ureditvijo črnih gradenj in ureditvijo Mestnega parka Rakova Jelša, pripravila pogoje, da se degradirano območje razvije v vitalni mestni predel. Gradnja socialnih stanovanj bo prvi korak v Celostnem reševanju pozidave območja.

Natečaja se je udeležilo 14 strokovnih ekip. Komisija je podelila 3 nagrade, 2 priznanji in 2 znižani priznanji.

Prvo nagrado so prejeli: Monika Fink Serša, Aleksander Lužnik, Ana Ocvirk, Miklavž Tacol, Boris Vranič, Liza Privšek, Zala Privšek in Sabina Troha. Iz poročila komisije: “Elaborat številka 10 je eden tistih, ki predlagajo izrazito vzdolžno postavitev. Morfologija natečajne rešitve spoštuje linearno razporeditev sosednjih stavb. Zemljišče je razdeljeno na tri pasove, od katerih sta severni in južni namenjena dovozu in parkiranju, osrednji znotraj GM pa dvema nizoma stavb. Posebnost predlagane rešitve sta dva dostopa. Vsa parkirna mesta imajo primerne dimenzije (2,50 x 5,00 m). Ceste so hkrati tudi intervencijske poti. Kolesarski promet ni ločen.”

Več o natečaju in ostalih nagrajencih si preberite na tej povezavi. Vsem udeležencem natečaja čestitamo.

 

 

 

Mailchimp brez napisa

Povezani članki