25
Nogometna zveza Slovenije

V 4. številki revije Outsider, decembra 2016, smo objavili intervju z Leno in Tomažem Krušec. Takrat so ravno zaključili dela na objektih Nogometne zveze Slovenije. Prav tako je bila v tistem času zaključena Hiša na golem.

Krušec arhitekti so dobitniki letošnje Prešernove nagrade. Konec leta 2016 pa so zmagali na prestižnem natečaju za Akademijo za likovne umetnosti in oblikovanje.

Kompleks NZS tvorita dve tipološki enoti, večnamenski športni objekt in upravna stavba. Kakšen je bil premislek v ozadju povezovanja objektov v logično celoto?

Če objekta na pogled delujeta zelo različno, pa imata zelo podoben odnos do tega, kako stojita v okolju. Skušali smo doseči kar se da neposreden stik narave in arhitekture. Na neki način mora vedno obstajati napetost med tem, kar je delo človeških rok, in tem, kar je skozi tisočletja ustvarila narava. Na podoben način smo ustvarili tudi stik med notranjostjo in zunanjostjo. Upravni objekt deluje kot opazovalnica krajine, pri čemer so pisarne nameščene po celotnem obodu stavbe in imajo skozi stekleno fasado popolnoma odprte poglede. Skupni prostori pa so prek notranjega okroglega atrija, ki mu dominira kompozicija treh hruškovih dreves, orientirani na Kamniško-Savinjske Alpe. Slednje omogoča razprta geometrija stavbe, ki prek zunanjosti sicer deluje kot monoliten objekt, v notranjosti pa je zasnova izjemno dinamična. Pri večnamenskem športnem objektu pa smo se želeli navezati na obstoječi nasip nekdanjega hipodroma, zato smo ga ponovili in vanj skrili pretežni del servisnih prostorov. S tem je pravzaprav večina objekta očem nevidna, izpostavljeni so zgolj VIP-paviljon na vrhu nasipa in travnate tribune ob njem.

Fotografije upravnega objekta Nogometne zveze Slovenije je posnel fotograf Miran Kambič.

 

 

 

 

 

 

 

Lokacija

Brdo pri Kranju

Izvedba

2014-2016

Projekt

2012-2014

Vabljeni natečaj

2012 (1. nagrada)

Investitor

Nogometna zveza Slovenije

Avtorji

Lena Krušec, Tomaž Krušec, Vid Kurinčič

Sodelavci

Ognen Arsov, Nina Bobinac, Jurij Nemec

Avtorji krajinske ureditve

Studio AKKA

Fotografije

Miran Kambič

 

 

Mailchimp brez napisa

Povezani članki