sd_image_nuk2_projekt_2
Leto dni po dogodku: Kako blizu smo gradnji Nuk-a 2?

Pred natanko letom dni smo na pobudo revije Outsider, v sodelovanju z Nuk, v okviru festivala Fabula, v Veliki čitalnici Nuk organizirali prireditev v spodbudo gradnji Nuk 2.

Kako blizu gradnji je projekt leto dni po dogodku? H komentarju smo povabili predstavnike Nuk in arhitekturnega biroja Bevk Perović, avtorje arhitekturnega načrta.

Komentar Viljem Leban (ravnatelj NUK):

maja 2019, kmalu po dogodku Kje so zidovi NUK2?, je v NUK potekal podpis pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije med ministrstvom za izobraževanje, šolstvo in šport ter birojem Bevk Perović arhitekti. Ministrstvo se je s tem zavezalo, da bo v prihodnjih dveh letih skupaj z ministrstvom za kulturo zagotovilo približno 2 milijona evrov za pripravo projektne dokumentacije. Predvideno je, da bo do konca leta 2020 pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje, s čimer bo izpolnjen še zadnji formalni pogoj za začetek gradnje.

Po vsebinski plati smo v drugi polovici leta ponovno pregledali in posodobili programska izhodišča nove knjižnične stavbe, za katero ne želimo, da preprosto preslikava obstoječo Plečnikovo knjižnico, ampak uporabnikom nudi vse sodobno infrastrukturo za študij, raziskovanje, ustvarjanje in druženje. V sodelovanju z birojem Bevk Perović smo v načrtih občutno povečali število in površino uporabniških prostorov, število študijskih mest ter ob tem povečali prostor za postavitev gradiva v prostem pristopu, zmanjšali pa smo prostor za zaprta skladišča.

Univerzitetnemu mestu, kot je Ljubljana, do primernih pogojev za študijsko, raziskovalno in znanstveno delo po mednarodnih standardih manjka še pet tisoč študijskih mest. Izgradnja NUK 2 bi zagotovila 1500 mest skupaj z vsemi potrebnimi spremljevalnimi storitvami, informacijami in gradivi (vključno z več kot 300.000 knjigami v prostem pristopu).

Pričakujemo, da bo projekt izgradnje NUK 2 uvrščen v najpomembnejše razvojne dokumente Slovenije. Verjamemo, da NUK 2 ostaja prioriteta tako slovenske države, kot tudi politike, in da bomo v letošnjem letu prišli najprej do gradbenega dovoljenja in do izdelane projektne dokumentacije, kmalu za tem pa tudi do tako pričakovanega začetka gradnje stavbe.

Komentar arhitekta Matije Bevka (Bevk Perović arhitekti):

Kot veste je bila pogodba podpisana lani poleti.
Na projektu sicer konstantno delamo. Do sedaj smo oddali prve faze projekta, torej obnovljeni IZP, IDP in DGD. Izdelava PZI sledi, je potrjeno z ustreznim aneksom.
Projekt je zdaj v procesu pridobivanja gradbenega dovoljenja – večino projektnih mnenj smo tudi že zbrali. Upamo, da bo kmalu sledilo tudi vlaganje za gradbeno dovoljenje na Ministrstvo za okolje in prostor.
Misilm, da lahko rečemo, da imamo s strani naročnika (ministrstvo) dobro podporo in dobro sodelovanje.
Enako tudi s strani NUK-a, dobivamo se na rednih sestankih.
Spremembe v projektu seveda so, projektne, kar je normalno, v smislu razvoja projekta, nekaj je tudi vsebinskih, ko se program stavbe prilagaja strukturnim posodobitvam NUKA.
Za enkrat lahko rečemo, da projekt dobro teče, seveda pa upamo in želimo stalno podporo, ki jo vaš Outsider zares lepo ponuja.

Spodbudi gradnje Nuk-a 2 smo posvetili malo monografijo decembra 2018.

Foto: Matej Pušnik

Preberite še:

https://www.delo.si/mnenja/kolumne/zapakirani-potenciali-266229.html

Irena Štaudohar o gradnji NUK 2

Viljem Leban: Zakaj (že) potrebujemo NUK 2?

Mailchimp brez napisa

Povezani članki