Vrtec-Pedenjped-foto-anaskobe-19-1200px
Navor in Od-do arhitektura: Vrtec, ki raste

V vasi Zadvor blizu Sostrega že na prvi pogled vzbudi pozornost šolska stavba nenavadne oblike, materialov in barv, zaradi katerih bi jo prej umestili nekam v zahodno Evropo kot pa na vzhodno podeželsko obrobje ljubljanske občine. Vrtec Učenjak s svojo razgibano arhitekturno kompozicijo, opečno fasadno oblogo, svetlimi lesenimi volumni in zelenim stavbnim pohištvom ni samosvoj predstavnik postmodernizma osemdesetih, kot bi mogoče kdo pomislil, pač pa gre za zanimiv primerek »organske« rasti arhitekture skozi čas.

Prvotni pritlični objekt je v sedemdesetih letih zasnoval Jože Dobrin, eden od pionirjev povojne gradnje vrtcev, zaradi potrebe po povečanju prostorskih zmogljivosti in statične sanacije pa je bil vrtec prvič celovito prenovljen v začetku tisočletja, ko ga je arhitekt Gorazd Ravnikar nadzidal in mu dodal vzhodno krilo z značilno metuljasto streho. Pred leti se je v sklopu sistematske energetske prenove javnih stavb Mestne občine Ljubljana znova pokazala potreba po novih prostorih, in odgovorni so nalogo zaupali ekipi arhitektov iz birojev Od-do arhitektura in Navor.

Ti so k nalogi pristopili odgovorno, s kombinacijo mladostne neobremenjenosti in zrele racionalnosti. V tesnem sodelovanju z naročnikom in bodočimi uporabniki so prepoznali, da vrtec ne potrebuje samo novih igralnic, ampak mu manjkata tudi pravi osrednji prostor in primerno urejena vhodna partija. S spretno uporabo kvalitetnih elementov obstoječe stavbe so našli rešitev, ki uvaja dva nova volumna na vsaki strani, v katerih je dovolj prostora za tri nove, svetle oddelke s celostensko zasteklitvijo, za večjo in svetlejšo razdelilno kuhinjo ter novo garderobo.

Avtorji poudarjajo družbeno odgovornost arhitektov, ki mora biti osnova za trajnostne projektantske odločitve. Prizidka sta zato izvedena v lesu, deloma v masivni stenski in deloma v stebrni konstrukciji, ki se navezuje na raster obstoječe armiranobetonske zgradbe, ojačana pa je z jeklenim nosilcem.

V skladu s pravilnikom ima vrtec ločena vhoda za starostni skupini, ki ju na zunanji strani varuje prostoren nadstrešek z vgrajeno klopjo. Na vhoda se navezujeta osi dveh vzporednih hodnikov, med katerima so umeščene (obstoječe) sanitarije, skupne igralnice in odprti prostor garderobe. Slednjo so umestili v nizek prostor nekdanje garderobe prvotne stavbe, ki je tako postal novo srce vrtca. K temu pripomore tudi premišljena rekonstrukcija obodnih zidov v pritličju, s katero so v notranjost pripeljali več dnevne svetlobe in tako spremenili atmosfero prej utesnjenih prostorov.

Zaradi prizidave je bilo za zadostne zunanje površine treba odkupiti zemljišče proti poljem na severni strani vrtca. Tja so umestili tudi parkirna mesta in zaklonišče, ki so ga skrili pod umetno vzpetino. Zeleni pas tako zdaj vrtec obdaja s treh strani in je opremljen z vsem, kar je potrebno za igro otrok različne starosti na prostem.

Za projekt celovite obnove in prizidave vrtca so avtorji prejeli Zlati svinčnik za odlično izvedbo 2022.

Prejemniki priznanj Zlati svinčnik

Kaj so bili glavni izzivi celovite prenove vrtca?

Predpisi, po katerih se projektira in gradi vzgojno-izobraževalne stavbe, so zelo obsežni ter skupaj s prostorskimi pogoji in omejenimi finančnimi sredstvi dajejo ozek manevrski prostor za kreativno snovanje stavbe. 

Ravno zato je največji izziv najti dobro arhitekturno rešitev, ki je v prvi vrsti namenjena otrokom, torej tistim, ki predpisov niso pisali, a objekt najbolj uporabljajo.

Vaša prizidava je jasno prepoznavna po leseni konstrukciji in zaključnem sloju. Kakšen pomen ima za vas izbira materialov?

Lesena konstrukcija z leseno fasado je pristavljena k obstoječi zidani stavbi z opečno fasado. Kljub temu da smo stavbo na novo »oblekli«, menimo, da mora materialna pojavnost izkazovati njeno konstrukcijsko bistvo. Iskrenost v uporabi gradiv ima tudi poučno noto za mlade uporabnike vrtca.

Celovito prenovljeni vrtec ni tipičen produkt »ljubljanske šole«. Kaj so za vas osrednji poudarki pri vašem pristopu k arhitekturi? V čem ste drugačni od prevladujočih tokov?

Pri tem projektu je sodelovalo sedem soavtorjev in prav vsi smo diplomanti »ljubljanske šole«, a to ne pomeni, da imamo kakršnekoli slogovne predsodke o tem, kako mora stavba izgledati. Arhitektura je reakcija na robne pogoje, ki jih tu ni bilo malo, in rezultat kreativnega procesa sodelujočih. Verjamemo, da bi moralo biti strokovno sodelovanje prevladujoči tok v arhitekturi in njena največja prednost.

Aksonometrija celovite obnove in prizidave
Tloris pritličja
Tloris nadstropja
Predhodno stanje (arhiv arhitektov)
Med gradnjo (arhiv arhitektov) 
Med gradnjo (arhiv arhitektov) 

Ime projekta: Celovita obnova in prizidava vrtca Pedenjped, enota Učenjak
Arhitektura: Navor d. o. o. in Od-do arhitektura
Avtorji: Denis Rovan, Aleš Žmavc, Matic Škarabot, Lev Rahovsky Šuligoj, Vesna Draksler (Fabrikat)
Notranje oblikovanje: Nina Vidić Ivančič (Mismo) 
Krajinska arhitektura: Lara Gligić (Krajinaje) 
Investitorja: Mestna občina Ljubljana in Petrol, d. d.
Lokacija: Dobrunje, Ljubljana

Trajanje projekta: 2020–2022
Zaključek: 2022

Izvajalec: Kostak, d. d., s podizvajalci
Drugi sodelujoči: Eutrip, d. o. o.

Skupna površina objekta: 2000 m²
Parcela: 5625 m²

Projektanti:
Strojne inštalacije: Biro Petkovski, d. o. o.
Elektroinštalacije: Biro Lovšin, d. o. o.
Gradbene konstrukcije: Valide, d. o. o.
Tehnološki načrti: Varen, d. o. o.

Glavni izvajalec gradbeno-obrtniških del in dobavitelj: Kostak, d. d., s podizvajalci

Fotograf: Ana Skobe
Napisal: Luka Jerman

Prispevek je bil objavljen v Outsider #31: Igra, učenje, eksperiment.

Mailchimp brez napisa

Povezani članki