banner WWW_
Slovenska hiša za 21. stoletje

Razmišljate o prenovi svoje hiše? Prijavite jo na natečaj!

Iščemo najbolj tipično slovensko hišo!

Pošljite fotografije in/ali načrte svoje hiše na naslov: [email protected] najkasneje do 29.4.2016 in sodelujte pri natečaju Slovenska hiša za 21. stoletje!

Morda bo prav vaša hiša izbrana za predmet natečaja. Programska naloga bo izdelana skladno z vašimi realnimi potrebami in željami. Arhitekturno rešitev prenove boste lahko uporabil za izvedbo prenove, v sodelovanju z avtorjem izbrane rešitve.

Podjetji Baumit d.o.o. in Kema d.o.o. bosta izbranemu lastniku hiše podarili material za obnovo hiše iz lastnih prodajnih programov v skupni vrednosti 5.000,00€.

Natečaj poteka v dveh fazah: v prvi fazi, do 29.4.2016, lahko lastniki hiš oz. investitorji prijavite svoj objekt in morda bo izbran kot predmet natečaja. Komisija bo med prispelimi objekti izbrala najustreznejšega. Pogoji za sodelovanje:

 1. Lastništvo hiše mora biti urejeno
 2. Lastnik hiše se mora strinjati s pogoji natečaja
 3. Prijavitelj mora poslati nekaj fotografij in v kolikor je mogoče načrte ter kratek opis željene prenove (preureditev v dvostanovanjski objekt, ureditev mansarde,  dozidava, funkcionalna preureditev…)
 4. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi osebnimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-1). Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni.
 5. Lastnik izbranega objekta lahko ostane anonimen, če tako želi.
 6. Lokacija izbranega objekta se ne razkrije, če lastnik tega ne želi.
 7. Lastnik izbranega objekta bo lahko idejno zasnovo arhitekturne rešitve uporabil kot podlago za izdelavo nadaljnih faz projekta (PGD, PZI), če bo potrebno. O poteku in ceni nadaljnih faz projektiranja se lastnik objekta in izbrani avtor arhitekturne rešitve dogovorita naknadno po natečaju. Priporočeno je upoštevanje veljavnega cenika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) oz. po dogovoru.
 8. Lastniku izbranega objekta podarjata podjetji Baumit d.o.o. in Kema d.o.o. material iz njunih programov v vrednosti 5.000,00€. Veljavnost podarjene nagrade : do 31.12.2017, vrednost materialov se računa pa veljavnem ceniku Baumit d.o.o in Kema d.o.o. na dan oddaje naročila.

Kriteriji komisije pri izboru objekta:

 1. zanimivost in relevantnost objekta in lokacije
 2. želja lastnika, da je prenova sodobna in da ustreza učinkoviti rabi energije
 3. da izbrana hiša predstavlja čim bolj tipično gradnjo v slovenskem prostoru
 4. zanimivost arhitekturnega izziva

Komisija bo, po prejemu predlogov, kontaktirala lastnike najprimernejšega objekta.

V drugi fazi, ki se bo pričela z izzidom šeste številke revije Outsider, junija 2016, bo razpisan natečaj za arhitekte, katerega predmet bo prenova izbrane hiše.

Natečaj bo iskal konkretne in izvedljive rešitve prenove tipične slovenske hiše. Izbrana hiša, ki bo predmet natečaja, predstavlja povprečni vzorec individualne gradnje, ki je od druge polovice prejšnjega stoletja zelo razširjena. Natečaj bo iskal najboljše načine prenove obstoječih hiš, ki bodo odgovarjali na funkcionalne, energetske in oblikovne potrebe 21. stoletja. Zaključek natečaja in podelitev nagrad bo novembra 2016. Rešitve bodo objavljene v decembrski številki revije Outsider.

 

Vsa morebitna vprašanja nam pošljite na: [email protected]

 

logos

 

 

Mailchimp brez napisa

Povezani članki