06
Razpis: Humanitarna arhitektura – pomoč beguncem v Sloveniji

Iščemo realne in konkretne rešitve za nastanitev in življenje beguncev, ki prispejo v Slovenijo. Rešitve lahko obsegajo širok razpon od začasnega bivališča, kjer lahko begunci le prenočijo, si oddahnejo od poti, dobijo potrebno oskrbo in informacije, pa do stalnejših oblik nastanitve in življenja beguncev med nami.

Vpletenost arhitekta v humanitarne naloge je nujna, obenem pa je tudi preizkušnja možnega, ki pomete z vsem odvečnim. Kjer je na kocki toliko v skrajne razmere potisnjenih usod ljudi, same od sebe odpadejo vse estetizacije in komercializacije. Arhitektura stoji tu v svoji izvorni vlogi: v zagotavljanju človeka vredne nastanitve.

Programske smernice.
1. Primarni namen naloge je iskanje možnih rešitev za nastanitev in čim bolj normalno življenje beguncev. To ob podpornih vsebinah, od zdravstvene oskrbe, prehrane, otroškega varstva, socialne pomoči, družabnih aktivnosti, ipd. obsega tudi načine za njihovo organizacijo.
2. Rešitve naj bodo v okviru javne sfere. Bodisi v prostorih v javni lasti, v javnem prostoru, z reaktivacijo javnih površin, v navezavi na javno življenje in javne storitve.
3. Rešitve naj predvidevajo aktivno vključevanje beguncev v projekt. To lahko obsega pomoč pri organizaciji same nastanitve, pri izvajanju podpornih vsebin ipd.
4. Predvidi naj se sodelovanje različnih deležnikov. Od različnih javnih služb, državnih in lokalnih, prek nevladnih organizacij, zasebnikov, do morebitne samoorganizacije beguncev in bližnjih prebivalcev.

Lokacija.
Lokacija je prepuščena natečajniku; če gre za konkretno lokacijo, pa mora biti realno uporabna (torej v javno lasti ali v lasti zasebnikov, ki so jo pripravljeno začasno prepustiti).

Nivo obdelave.
Nivo obdelave ni predpisan. Bolj kot arhitekturni načrti nas zanimajo sheme, skice, fotomonaže, akcijski načrti, apeli. Določiti je treba cilje in korake kako doseči rezulat. Iščemo predvsem konceptualne rešitve, ki pa so praktično izvedljive.

Oddaja.
Udeleženci naj svoje delo oddajo na dveh (2) listih formata 190mm x 260mm (format revije) izključno v PDF obliki, ki naj ne presega 1MB.

Rok oddaje: 25.9.2015 do 24:00

Način oddaje: dela poslati na naslov [email protected]

Komisija.
Nina Vidič Ivančič, arhitektka (dopisnica revije Outsider iz Čila)
Miloš Kosec, arhitekt (urednik spletne strani staging.outsider.si)
Tinka Prekovič, arhitektka (uredniški odbor Outsider)
Marko Peterlin, arhitekt (IPop, inštitut za politike prostora)
Matevž Granda, arhitekt (izvršni urednik revije Outsider)

Vse ustrezne prispele rešitve bomo predstavili vladnim in nevladnim organizacijam, pristojnim ministrstvom in predstavnikom vlade z namenom, da begunski centri ne bodo “zapori” za prišleke, temveč prostori humanitarne pomoči in kulturne izmenjave.

Vsem udeležencem natečaja bomo podarili celoletno naročnino na revijo Outsider. Pet (5) najboljših rešitev bomo objavili v oktobrski številki revije Outsider.

 

Razpisna dokumentacija (PDF)

info: [email protected]

 

Razpis pripravila OUTSIDER, revija, ki presega meje v sodelovanju z IPoP – inštitut za politike prostora

Mailchimp brez napisa

Povezani članki