krištof
Volitve ZAPS 2019: kandidat Tomaž Krištof

»Opišete konkretne ukrepe, ki bi jih kot predsednika ZAPS izpeljali, da bi izboljšala stanje na trgu dela v arhitekturi.« To je vprašanje, ki smo ga zastavili obema kandidatoma za predsedika ZAPS na naši spletni strani v članku  Zakaj bi arhitekti prodajali banane pod ceno?

Na naš izziv se je prvi odzval Tomaž Krištof. Na odgovor Viljema Fabčiča pa še čakamo.

V nadaljevanju navajamo odgovor:

Najprej bi pozdravil odločitev Outsiderja, da piše o dogajanjih na ZAPS, še posebej v tem volilnem obdobju. Demokracije ni brez medijev; ni dovolj, da imajo volivci na izbiro več kandidatov, pomembno je tudi, da vedo, kako posamezni kandidati zastopajo njihove interese pri delovanju zbornice.

Odgovarjam na vaše vprašanje o ukrepih za ureditev trga projektantskih storitev:

1. Sprejem prepovedi dumpinških cen

Najprej bo potrebno o prepovedi ponujanja dumpinških cen glasovati še enkrat. V isti obliki, zapisano na enak način, saj gre za pravno vzdržen in pravilen zapis, usklajen z ministrstvom. Smo v obdobju vsesplošne deregulacije, zato je vsak, še tako majhen korak, ki ga uspemo narediti v nasprotno smer, velik uspeh.

2. Opozarjanje javnih naročnikov na dumpinške cene ponudnikov.

Zakon o javnih naročilih (ZJN-3) nalaga javnim naročnikom, da izločijo tiste ponudbe, katerih nizko ceno ni moč doseči brez kršenja zakonodaje in drugih predpisov (dumping). Zbornica je razvila orodje za določitev minimalne cene in javne naročnike bomo redno obveščali o minimalnih cenah, ki jih je še možno zakonito doseči (ob upoštevanju delovnopravne zakonodaje, uporabi legalne programske opreme, itd), o kritičnih primerih pa bomo tudi obveščali ustrezne državne organe.

3. Strokovni nadzor nad člani, ki ponujajo storitve po dumpinških cenah.

Članov, ki dajejo prenizke cene, ne moremo disciplinsko sankcionirati, bomo pa po novem lahko pregledovali, kakšno projektno dokumentacijo izdelujejo. To nam omogoča mehanizem strokovnega nadzora, katerega izvajanje zbornici nalaga ZAID. V kolikor se bo izkazalo, da nivo projektne dokumentacije ni ustrezen, bo član tudi disciplinsko obravnavan – ne zaradi prenizke cene, ampak zaradi nestrokovno izdelane projektne dokumentacije.

4.Razvoj in uveljavitev cenika priporočenih projektantskih cen.

Nadaljevali bomo razvoj cenika priporočenih cen (Arhigram), čeprav se zavedamo, da nam ga ne bo uspelo uveljaviti kot zakonske norme – Slovenija ne bo edini otok s predpisanimi cenami sredi neoliberalne Evrope. A uveljavitev je lahko tudi mehkejša. Prizadevali si bomo, da člani cenik sprejmejo kot svojega in ga upoštevajo kot merilo pri izdelavi ponudb.

5. Širitev področij delovanja arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev.

Eden izmed dolgoročnih ciljev zbornice bo, da se arhitekturnim birojem vrnejo vloge inženiringa in vodenja nadzora gradbišča, kot je to v navadi tudi v državah zahodne Evrope. Ob tem se bomo borili za povečanje števila zaposlitev naših članov v upravnih organih države in občin, za izvajanje tehničnih skrbnih pregledov stavb, ki jih vodijo arhitekti, za vrnitev pooblastila za izvajanje vodij del pooblaščenim arhitektom, in za pogostejše pojavljanje arhitektov kot vodij nadzora gradbišč.

Mislim, da je nujno, da predstavniki Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije ostanemo dostojanstveni in mirni tudi v času predvolilne kampanje. Pred tednom dni je članom po pošti bilo poslano anonimno pismo, uperjeno proti meni, sedaj berem o nelegitimnem vodenju skupščine in podobno. Na takšne obtožbe ne želim odgovarjati. Vsi kandidati bomo po volitvah morali sedeti za isto mizo in sodelovati pri prizadevanju za skupno dobro. Zato vsem kandidatom za skupščino in tudi svojemu protikandidatu za mesto predsednika zbornice želim veliko sreče na volitvah in uspešno delo v prihodnje.

Lep pozdrav,

Tomaž Krištof

Foto: Jana Jocif

Mailchimp brez napisa

Povezani članki